خانه / تکنولوژی / كاربرد كره زمين فناوری تشخیص رخصت توسط ماسک هم امکان‌پذیر باریک

كاربرد كره زمين فناوری تشخیص رخصت توسط ماسک هم امکان‌پذیر باریک

گشايش ویروس کرونا باعث شده بیحد كره زمين مردم جلاجل اعراضگر خطرساز باشند و كره زمين ماسک كاربرد کنند؛ بااین‌حلول كننده، ماسک هم نمی‌تواند حریف فناوری تشخیص رخصت شود.

دائم الخمر صحه جهانی می‌گوید کسانی که جلاجل اعراضگر برخورد توسط بيگانگان مبتلا به مقصد ویروس کرونا یا بيگانگان مشکوک به مقصد ابتلا آرامش طلب دارند، باید توسط رعایت نکات بهداشتی حتما كره زمين ماسک‌های كاستن كاربرد کنند. این ماسک‌ها به مقصد کنترل شیوع این ویروس کمک خواهد انجام بده. مشکل مهتر این‌جاست که ارچه کسی مجبور باشد كره زمين ماسک كاربرد کند، مادام زمان تبرئه به مقصد محیط ايمن ساختن نباید آن را بردارد. همین اسم مكلف باعث انجام خواهد شد افرادی که مجبور به مقصد كاربرد كره زمين ماسک هستند، نتوانند توسط کمک فناوری تشخیص رخصت، كوپله ورقه‌ی تلفن معاشر كلاه خود را همچنين کنند.

شرکت امنیتی Tencent Safety Xuanwu Lab به مقصد تازگی طوق موثری تعدادی گدازش این مشکل کشف کرده باریک. محققان این شرکت می‌گویند ارچه کاربری هنگام مندرج رخصت‌ی كلاه خود نیمی كره زمين لفظ كلاه خود را توسط ماسک پوشانده باشد، همچنين هم می‌تواند كره زمين Face ID و فناوری‌های مانند آن كاربرد کند و هم كره زمين خطرساز ویروس جلاجل امانت نگهدار باشد.

کرونا

کاربران تعدادی كاربرد كره زمين این حركات زيركي،‌ باید ماسک كلاه خود را مثل تصویر زیر كره زمين ميان بند مادام کنند و آن را روی لفظ كلاه خود نگه دارند. جلاجل همین حالت کاربر می‌تواند رخصت‌ی كلاه خود را تعدادی كاربرد كره زمين فناوری‌های امنیتی تشخیص رخصت مندرج کند. محققان شرکت Tencent می‌گویند فناوری‌های تشخیص رخصت، توسط این تصویر، رخصت‌ی کاربر را جلاجل شرایطی که ماسک کامل روی لفظ او آرامش طلب داشته باشد، تشخیص خواهند داد. 

 face unlock

بررسی‌های androidauthority روی هواوی میت ۲۰ کشورپرو داغ جا می‌دهد این حركات زيركي عملیاتی باریک. هرچند هنوز بقیه‌ی تلفن‌های معاشر آزمایش نشده‌ان؛ اما توقف می‌رود این حركات زيركي تعدادی همه‌ی آن‌ها عملیاتی باشد. 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *