خانه / تکنولوژی / آیا شتاب نوآوری سونی به مقصد صنعت عکاسی آسیب می‌زند؟

آیا شتاب نوآوری سونی به مقصد صنعت عکاسی آسیب می‌زند؟

کلمه‌ی نوآوری جلاجل هوش بشقاب مفاهیمی چون اولین را برمی‌انگیزد؛ اما توسط حجم عظیم اولین جلاجل دنیای تکنولوژی، شاید زمانی نتوانیم مفاهیم جنون مردم آزاري‌ای چون نوآوری و هم چشمي كردن را پیش‌بینی کنیم.

جلاجل پنج اسم باشليق اخیر، سونی بیشترین سهم را جلاجل اولین صنعت عکاسی داشته باریک؛ اما شتاب فوق‌العاده‌ی این اولین باعث شده  تراكم زیادی به مقصد صنعت عکاسی واصل شود؛ چراکه این صنعت توانایی همگام‌كشته شدن توسط این حجم كره زمين اولین را ندارد و اثرهای این شتاب چشمگیر اندک‌اندک كلاه خود را اثر داغ می‌دهند.

جلاجل گردوخاک همین هفته، سونی دوربین a7 دیگری عازم شدن‌ی بازارگه انجام بده. این ششمین دوربین كره زمين نسل a7R و دهمین دوربین خلاف ورزيدن‌شهرستان فریم (Full-Body) و غير آینه (Mirrorless) باریک که جلاجل کمتر كره زمين ۶ اسم باشليق واصل بازارگه شده و جلاجل همین بازه‌ی زمانی، سونی هفت دوربین توسط لنزهای APS-C E-Mount به مقصد فهرست دوربین‌های كلاه خود اضافه کرده باریک. این شرکت لنزهای G grasp، كلكسيون‌ی گران‌قیمت‌ترین لنزهای سونی را نیز رونمایی انجام بده و فعلاً هم توسط سری دوربین‌های RX ثمار دنیای دوربین‌های کامپکت حکم‌فرمایی می‌کند. پوشيدگي، شاید این شرکت دوربین‌های a7000 و a7S III را هم به مقصد کارنامه‌ی كلاه خود اضافه کند که شایعات فراوانی درزمينه‌ی هدیه‌ی این دوربین‌ها مطرح شده و ممکن باریک برخودهموار كردن پایان امسال واصل بازارگه شوند.

sony alpha

سونی به مقصد تضمين‌ی بخش تحقیقات و توسعه‌ درزمینه‌ی حسگرهای تصویر و نیز توسط اتکا به مقصد توانایی کشورمالی درخورتوجه‌اش توانسته باریک فعالیت بیشتری کند و نوآوری‌های زیادی اعمال دهد و سهم بیشتری كره زمين بازارگه را ازآنِ كلاه خود کند. همین امر سونی را قادر ساخت شرکت‌های کنون و نیکون را به مقصد‌سمت ساخت دوربین‌های خلاف ورزيدن‌شهرستان فریم و غير آینه هدایت کند و انقلابی جلاجل فناوری‌هایی چون Eye Autofocus به مقصد‌صور آورد. در عرض، سونی توسط ساخت دوربین Sony a9 که توانایی مندرج تصاویر توسط شتاب ۲۰ شهرستان فریم‌ثمار‌ثانیه را دارد، عکاسی جلاجل وزرش را متبدل انجام بده و مبنا زیادی كره زمين یوتیوبرها را جذردار دوربین‌های  a7s II و a7 III انجام بده.

جلاجل یک کلام، اکنون شرکت سونی دنیای عکاسی را جلاجل مخلب كلاه خود دارد.

مقاله‌های مرتبط:

سونی هرساله لوازم الکترونیکی كلاه خود را به مقصد‌سنه و توسط همین رویکرد به مقصد دنیای عکاسی هم نگاه می‌کند؛ ازاین‌رو، هرساله توسط محرزشدن‌های جدیدی كره زمين لوازم الکترونیکی مصرفی این شرکت روبه‌رو می‌شویم. همین امر درزمينه‌ی دوربین‌های سونی هم مشهود باریک. این‌ کار احكام در عوض دوربین‌های کامپکت مرسوم صفت بويناك، پوشيدگي برخودهموار كردن قبل كره زمين اجمال فجيع این دوربین‌ها به مقصد‌دستگاه بافندگي گوشی‌های زيرك.

شایان ذکر باریک كره زمين اسم باشليق ۲۰۱۳ و پشت بام كره زمين رونمایی دوربین‌های a7 و a7R، سونی تقریبا هرساله دوربین‌های جدید خلاف ورزيدن‌شهرستان فریم و غير آینه ساخته باریک. بااین‌حلول كننده، هرچند نوآوری‌های شرکت سونی به مقصد‌آما صنعت عکاسی باریک و جلاجل نيستي سونی ممکن صفت بويناك این صنعت چیزی نباشد که اکنون كره زمين آن نشاني داریم، همين کمبود درزمینه‌ی تحقیق و توسعه به مقصد صنعت عکاسی صدمه می‌زند.

sony

سونی به مقصد‌ديباچه برند دارای استودیوی فیلم‌سازی، تراويده‌سازی، چندین بخش در عوض اشکال لوازم الکترونیکی مصرفی و یک بخش اشکال حسگر و درنهایت بخش اشکال دوربین‌های دیجیتال، توان کشورمالی چشمگیری دارد و می‌تواند خرجیهای زیادی محض اين كه کند، حتی زیادتر كره زمين همتایانش جلاجل اظهاروجود‌ی دوربین‌های دیجیتال نظیر فوجی‌فیلم، لایکا، نیکون و حتی کنون. پشت بام، نتیجه می‌گیریم نوآوری سونی مفید بوده و به مقصد ایجاد رقابتی صفت پير كشيده شده شده باریک و این هم چشمي كردن به مقصد‌نوبه‌ی كلاه خود باعث ایجاد محیطی در عوض نوآوری انجام خواهد شد و حركت دوراني داشتن‌ی سالمی به مقصد‌راه می‌اندازد که نتیجه‌ی آن اولین باریک.

ارچه برندهایی توسط پیشینه‌ی درخشان جلاجل اشکال دوربین‌های عکاسی نتوانند توسط سونی هم چشمي كردن کنند، گوش به زنگ چون كه پیامدهایی باید باشیم؟ هرساله اسم پري زده‌کنندگان توقف دارند دوربین‌ها و لنزهای باکیفیت‌نمناك و سریع‌نمناك واصل بازارگه شوند. این فهمید باعث انجام خواهد شد جلاجل محیطی توسط هم چشمي كردن بسیار سنگین، شرکت‌ها و برندهای بنام مجبور شوند محصولاتی اشکال کنند که کیفیت درخورتوجهی ندارند.

  • اشکال محصولات بی‌کیفیت و عازم شدن‌ی آن‌ها به مقصد بازارگه
  • کاهش قیمت‌ها توسط کاهش خرجیهایی که محض اين كه کیفیت محصول و ویژگی‌های جدید آن انجام خواهد شد در عوض جذب مشتری زیادتر
  • اتکا به مقصد محصولات گران‌قیمت و لوکس به مقصد‌دلیل سوددهی زیادتر

هر شرکت توسط طوق كلاه خود به مقصد این کشمکش بیانات اثر داغ می‌دهد. کنون كره زمين همین فعلاً اعلام کرده باریک خرجیی کمتری در عوض بخش مشتریان خواهد انجام بده و فوجی‌فیلم هم دوربین‌های مدیوم‌فرمت یا فك‌ميانه اشکال می‌کند؛ اما محصولات Instax این شرکت همين باکیفیت هدیه خواهند شد. لایکا هم نیروهای كلاه خود را تعدیل و توسط سازندگان گوشی‌های زيرك هم‌پیشگی خواهد انجام بده. شایان ذکر باریک نیکون نیز توسط گزارشی حاکی كره زمين کاهش ۱۸ درصدی درآمد این شرکت جلاجل هر اسم باشليق، تخفیف فراوانی به مقصد دوربین‌های Z6 و Z7 اختصاص داد.

پوشيدگي، این شرکت‌ها چیزی دارند که سونی كره زمين آن بی‌ثنايا باریک: پیشینه‌‌ی طولانی جلاجل دنیای عکاسی. همین امر موجر انجام خواهد شد درک این شرکت‌ها كره زمين عکاسی توسط سونی متفاوت باشد و ممکن باریک سونی درنهایت، شرکت‌هایی را كره زمين پيرامون هم چشمي كردن بيرون کند که پیشینه‌ای درخشان جلاجل دنیای عکاسی دارند؛ کمک جلاجل اشکال لوازم الکترونیکی مصرفی پیش‌مشي باریک و بازارگه را بسیار مرغوبيت كره زمين شرکت‌های قدیمی تولیدکننده‌ی دوربین‌ها می‌شناسد.

فعلاً سونی توسط هجمه‌ای كره زمين انتقادات جلاجل دنیای عکاسی روبه‌رو باریک. دانايي اندک این شرکت درزمينه‌ی رنگ‌ها و مشکلاتی جلاجل ارگونومی طراحی و ساخت و بخش منو محصولات، ارائه‌ی فعاليت ها پشت بام كره زمين فروش ضعیف در عوض عکاسان الفبايي‌ای (به موجب رأی مشتریان)، بایست اثر داغ می‌دهند سونی پیش كره زمين آنکه معمرين‌ی دوربین‌های عکاسی باشد، تولیدکننده‌ی لوازم الکترونیکی باریک و همین دلیلی باریک ثمار اینکه زمانی سونی به مقصد جزئیاتی درزمينه‌ی دوربین‌ها اشارت نمی‌کند و پشت بام كره زمين چندین‌شهرستان بار اشکال مکرر یک محصول، به مقصد اشکالات آن پی می‌سرما و آن‌ها را مورد بحث می‌کند.

شکی نیست سونی مرغوبيت كره زمين نیکون و کنون و هر شرکت‌ قدیمی افزونتر درزمینه‌ی دوربین‌های عکاسی، توسط دنیای فناوری آشنا باریک و می‌داند مشتریان كره زمين چون كه محصولاتی پيشواز می‌کنند. این شرکت بازارگه را می‌شناسد و پوشيدگي توسط اولین چشمگیرش، حتی حسگر نیز می‌سازد و جلاجل این زمینه هم دانايي کافی دارد؛ اما توسط دنیای عکس و عکاسان آشنا نیست. بنابراین، سونی توانسته‌ باریک دوربین‌های قدرتمندی اشکال کند و به مقصد‌شتاب سهم زیادی كره زمين بازارگه را ازآنِ كلاه خود کند؛ اما این دوربین‌های قدرتمند زمانی انتظارات عکاسان را برآورده نمی‌کنند.

هم چشمي كردن و نوآوری خوشایند باریک؛ اما محصولات آلفای سونی توسط فروسو تراكم وضع ها کنون و نیکون، آن‌ها را به مقصد کاهش خرجیها و نهایتا کاهش تمرکز روی ساخت دوربین‌ها و لنزها مجبور خواهد انجام بده. جلاجل چنین وضعیتی، سونی كره زمين منبع اشکال نوآوری و هم چشمي كردن به مقصد فرد تجريد در عوض علاقمندان به مقصد دنیای عکاسی تبدیل خواهد شد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *